ASIAKKAAT

Olemme helposti lähestyttävä, sitoutunut ja luotettava yhteistyökumppani. Noudatamme sopimusehtoja, raportoimme ja veloitamme palveluistamme sovitun mukaisesti. Emme tarjoa emmekä ota vastaan tai hyväksy asioita, jotka asettavat kyseenalaiseksi vilpittömyytemme tai eettisen toimintatapamme.
 

 

YHTEISKUNTA

Partasen Kuljetus Oy harjoittaa vastuullista ja kestävää liiketoimintaa. Tämä tarkoittaa, että toimimme yhteiskunnan ja ympäristön kannalta vastuullisella tavalla.

KOLLEGAT

Työntekijöiden turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa vuodessa. Vastuu turvallisuudesta on sekä Partasen Kuljetus Oy:llä työnantajana että kaikilla Partasen Kuljetus Oy:n työntekijöillä. Työntekijöillämme on oikeus saada  tukea työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa työsuojeluvaltuutetulta tai henkilöstöhallinnon asiantuntijalta. 

Vastuullisuus ja läpinäkyvyys ovat liiketoimintamme edellytyksiä. 

Noudatamme kaikessa toiminnassamme sekä soveltuvia lakeja ja säännöksiä että Partasen Kuljetus Oy:n sisäisiä käytäntöjä ja ohjeistuksia. Liiketoiminnan yhteiset pelisäännöt ohjaavat jokapäiväistä työtämme: kuinka harjoitamme liiketoimintaa, käyttäydymme toisiamme kohtaan ja käytämme organisaatiomme resursseja. Koko yritystä koskevat pelisäännöt ovat edellytys Partasen Kuljetus Oy:n kyvylle toteuttaa liiketoimintaansa. 

Liiketoimintamme toteuttamisen tueksi Partasen Kuljetus Oy:llä on oma eettinen toimintaohjeensa, joka perustuu arvoihimme ja periaatteisiimme vastuullisesta liiketoiminnasta.

Yritysvastuukäytäntöjen ja eettisen toimintaohjeen noudattaminen on sekä yrityksen johtajien että yksittäisten työntekijöiden velvollisuus.